top of page

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності визначає загальні умови обробки та захисту персональних даних Користувачів, які збираються у процесі отримання ними послуг.

Розділ І. Загальні положення

  1. Web - сайт https://www.polfox.com.ua/ (далі – Сайт) належить на праві власності POLFOX sp z o.o., Regon 368644577 ( далі – Компанія). Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

  2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

  3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

  4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

  5.  Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

  6. Перед заповненням спеціальної форми на Сайті та (або) здійсненням оплати послуг Виконавцем Користувач зобов’язаний ознайомитися з положеннями цієї Політики конфіденційності та надати свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

  7. Згода користувача на обробку його персональних даних надається в електронній формі шляхом проставлення позначки навпроти відповідного пункту при заповненні спеціальної форми на Сайті або шляхом оплати послуг Виконавця. Згода користувача на обробку його персональних даних може виражатися у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сайту після того, як Користувач мав ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

  8. Користувач повинен припинити використання Сайту, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.
1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.
2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.
3. До інформації про Користувача, яка може збиратися відповідно до цієї Політики конфіденційності, належать:

3.1.Інформація, отримана від Користувача, зокрема:

– ПІБ фізичної особи;

– телефонний номер;

– електронна пошта;

3.2. Інформація отримана під час використання Сайту, зокрема:

– файли Cookies;

– IP-адреса Користувача;

– Поведінка Користувача на Сайті.

4. Мета обробки та рядки зберігання персональних даних

4.1. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та електронна пошта Користувача збираються для організації та реалізації співробітництва між Користувачем та Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Користувачеві.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останньої оплати послуг Виконавця.

4.2. Електронна пошта Користувача та номер телефону збираються для обміну інформацією з Користувачем, у тому числі для надання Користувачеві інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останньої оплати послуг Виконавця.

Користувач має право у будь-який момент відмовитися від отримання SMS, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

4.3. Інформація про файли Cookies, IP-адресу Користувача, поведінка Користувача на Сайті збирається для адаптації маркетингових та рекламних заходів, пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб та контролю загальної та індивідуальної активності Користувачів.

Така інформація зберігається протягом трьох років після останнього відвідування Сайту Користувачем.

4.4. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Користувача. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи-партнера та (або) банку-партнера.

ІІІ. Строк та місце зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

IV. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:
1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;
1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
1.3. На доступ до своїх персональних даних;
1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
1.5. пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.
2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

VI. Доступ до персональних даних третіми особами

1. Персональні дані Користувачів можуть бути передані третім особам у таких випадках:

1.1. за письмовою згодою Користувача;

1.2. у випадках, передбачених чинним законодавством України та цією Політикою конфіденційності;

1.3. у разі необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Виконавця з метою здійснення угод (виконання зобов’язань), пов’язаних із Користувачем.

2. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

3. Користувач погоджується та дає згоду на передачу його персональних даних третій особі, у тому числі юридичній особі, зареєстрованій за законодавством іноземної держави, з метою надання такою особою платформи для надання Виконавцем послуг, у обсягах, необхідних для виконання договору, укладеного між Виконавцем та Користувачем. Обробка персональних даних Користувача такими третіми особами здійснюється відповідно до внутрішніх правил таких третіх осіб. У будь-якому випадку Виконавець повинен переконатися, що заходи, які вживаються такими третіми особами для захисту персональних даних користувача, не є гіршими від заходів Виконавця.

Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою, яка надсилається на електронну пошту: polfox.agency@gmail.com з проханням надати інформацію про таких третіх осіб та правила обробки ними персональних даних користувача.

VIII. Інші положення

8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики конфіденційності, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

8.2. Якщо будь-яке з цих Правил буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цих Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.3. Вирішення спорів, що виникають між Сторонами щодо виконання цих Правил, здійснюється шляхом переговорів.

8.4. Суперечки між Сторонами, неврегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються компетентним судом України у порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

VII. Знищення та видалення персональних даних

Порядок захисту конфіденційної інформації

7.1. Виконавець здійснює обробку персональних даних із застосуванням правових, організаційних та технічних заходів, що запобігають випадковим втратам, знищенню та (або) незаконній обробці, зокрема незаконному знищенню або доступу до персональних даних.

7.2. Особи, залучені Виконавцем з метою надання послуг Користувачеві, мають доступ лише до тих персональних даних, які потрібні їм у процесі виконання своїх обов’язків.

7.3. Видалення та знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість оновлення таких персональних даних.

Реквізити

POLFOX sp z o.o.,

KRS 0000701772
NIP 7010756737
Regon 368644577

bottom of page